Сайтът biomms.bas.bg/bg е създаден по проект “Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали”, изпълняван от консорциум от

Сайтът е изграден и поддържан от Координатора на Консорциума ИБФБМИ-БАН, използвайки софтуер с отворен достъп WordPress, тема OnePress и плъгини.

Всички права над текстовото и мултимедийното съдържание в сайта са запазени за Консорциума, освен ако изрично не е посочено друго.

Логата на трите организации в Консорциума и на организациите, подкрепящи проекта, са с всички права запазени за съответните организации. Изображенията са взети от съответните официални уебсайтове на организациите.

Иконичните изображения са взети от уебсайта “Noun Project”. Изображенията се ползват при посочените условия на лиценза Creative Commons CC BY-NC-ND 2.0 без указване на авторството под иконите при употреба до 100px.
Щракнете тук за пълен списък на авторите на използваните иконични изображения

Някои страници съдържат външни хипервръзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за удобство и допълнителна информация. Консорциумът на БиоММС не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, към които са поставени хипервръзките.

Hits: 46