Към момента на подаване на проектното предложение за Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС)  са постъпили писма за подкрепа и заявен интерес към дейността на БиоММС от следните национални и чуждестранни организации:

 

Списък на организации, подкрепящи проекта БиоММС

   Българско научно дружество по фармация

   Institute for Advanced Biosciences – Epigenetics Chronic Diseases Cancer

   Institute of Biophysics – Biological Research Centre – Hungarian Academy of Sciences

   Department of Molecular Biology – Institute of Biochemistry and Biophysics – Polish Academy of Sciences

   Faculty of Electrical Engineering – University of Ljubljana

   Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry – Russian Academy of Sciences

   Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките

   Факултет по електронна техника и технологии, Технически университет – София

   Институт по органична химия – Българска академия на науките

   Matière et Systèmes Complexes UMR – Sorbonne Universite

   Институт по полимери – Българска академия на науките

   Институт по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките

   Институт по оптически материали и технологии – Българска академия на науките

   Istituto di Struttura della Materia, Rome, Italy

   European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy

   Institute of Plant Biology – Biological Research Centre – Hungarian Academy of Sciences

   Euro-BioImaging European Research Infrastructure

Hits: 129