Брошура на Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС)

BioMMS_brochure

Сваляне: BioMMS_brochure.pdf (5732 Kb)

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027)

npkni-2020-2027

Сваляне: npkni-2020-2027.pdf (9214 Kb)

Hits: 134