Координатор на консорциума

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
проф. д-р Таня Пенчева, Директор
E-mail: tania.pencheva@biomed.bas.bg
Адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21, София 1113, България
Уебсайт: http://biomed.bas.bg/bg/

Организации – партньори в консорциума

Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН
проф. д-р Ива Угринова, Директор
E-mail: ugryiva@gmail.com
Адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21, София 1113, България
Уебсайт: http://www.bio21.bas.bg/imb/
Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ – БАН
проф. дфн Хассан Шамати, Директор
E-mail: chamati@issp.bas.bg
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ №72, 1784 София, България
Уебсайт: http://www.issp.bas.bg/

Карта

Hits: 345