БиоММС на Софийския фестивал на науката’2021

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ – БАН) взе участие в Софийския фестивал на науката 2021. Фестивалът се проведе на 15 и 16 май 2021 г. в София Тех Парк със съдействието на Британски съвет, под патронажа на Министерството на образованието и науката и в партньорство със Столична община. Фестивалът е също така част от Календара на културните събития на Столична община.

В зона „Наука“ на щанда на „Националните научни програми на МОН“ ИБФБМИ-БАН представи брошура, описваща дейностите в Научната инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС). ИБФБМИ-БАН е координатор на консорциум за изграждане на БиоММС, партньори в който са Институтът по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН и Институтът по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ – БАН. Научната инфраструктура е финансово подкрепена от Министерството на образованието и науката.

На фестивала беше представена мисията и визията на БиоММС, силата на мултидисциплинарните изследвания, функциониращите лаборатории, както и лекционните и практическите курсове, които инфраструктурата понастоящем може да предложи на ученици, студенти, млади учени и представители на бизнеса. Ние, учените, стоящи зад изграждането на инфраструктурата, желаем да използваме нашите умения, за да построим едно по-интелигентно здравеопазване, вдъхновено от иновативни научни изследвания и технологии.

Целта на участието ни във фестивала беше да популяризираме дейностите в инфраструктурата сред обществото, да привлечем млади хора, желаещи да правят наука, start-up компании и бизнес партньори. Фестивалът набира все повече популярност, като участниците бяха от най-малка възраст до изявени учени, висококвалифицирани специалисти и бизнес партньори. Смесването на различни потребители на науката и нейните създатели води до нейното популяризиране, приемане и осъзнаване за нейната значимост в живота на човека, дори от най-малките участници във фестивала. Реалността, пред която светът се изправи през 2020 г., недвусмислено доказа колко е важна ролята на науката за запазване на живота на човечеството.

Hits: 114