В Научна инфраструктура БиоММС функционират успешно следните лаборатории, оборудвани с високотехнологична научна апаратура:

 ① 

Препаративни лаборатории

Научни дейности:
НН1 НН2 НН3 НН4

 ② 

Лаборатория „Биомолекулни взаимодействия“

Научни дейности:
НН1 НН3

 ③ 

Лаборатория „Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн“

Научни дейности:
НН1 НН3 НН4 НН5

 ④ 

Лаборатория „Липид-белтъчни взаимодействия“

Научни дейности:
НН1 НН2 НН3

 ⑤ 

Лаборатория „Структурни и функционални изследвания на биомолекулни слоеве“

Научни дейности:
НН1 НН3

 ⑥ 

Лаборатория „Клетъчно култивиране“

Научни дейности:
НН1 НН2 НН3

 ⑦ 

Лаборатория „Молекулен дизайн и биохимична фармакология“

Научни дейности:
НН1 НН2 НН4

 ⑧ 

Лаборатория „Биомаркери. Взаимодействия белтък-белтък“

Научни дейности:
НН1 НН2 НН4

 ⑨ 

Лаборатория „Рекомбинантни биофармацевтици“

Научни дейности:
НН1 НН2 НН4

 ⑩ 

Лаборатория „Обработка и анализ на кардиологични сигнали и данни“

Научни дейности:
НН1 НН5 НН6

 ⑪ 

Лаборатория „Изследване на двигателната дейност на човека“

Научни дейности:
НН5 НН6

 ⑫ 

Лаборатория „Математически средства за обработка на данни“

Научни дейности:
НН5 НН6

Hits: 289