Одобрен проект „БиоММС“

На 6 април 2020 г. бяха анонсирани резултатите от Конкурсa за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) на Република България, обявен от Министерството на образованието и науката през месец юни 2019 г.

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН с удоволствие съобщава, че сред одобрените за включване в Пътната карта e проектът „Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС)“, в който ИБФБМИ-БАН е базова организация с партньори Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ и Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ – БАН.

НПКНИ е основен инструмент за достъп на учените до най-съвременни научни съоръжения с цел провеждане на конкурентни изследвания на високо международно ниво. Включването в НПКНИ е признание за стратегическата важност и капацитета на кандидатите за развиване на инфраструктурни комплекси.

Hits: 105